Containers

Container

Container

  • Containers, in grootte van 10, 12, 14 of 25 m3 (25 enkel voor groen)
  • maximale statijd  1 week
  • 200€ ex stortkosten(binnen een straal van 12 km)
  • Stortkosten
    • Groen 36 €/T
    • Puin 6 €/T
    • Stortkosten andere afvalstromen op verzoek